CoverRib

CoverRib skrovduk

Marstrands Segelsällskap

Når du har flere båter i en klubb, sliter du hele tiden med å opprettholde og sørge for at disse administreres på en god måte, men det er alltid like vanskelig fordi det er en oppløsning av ansvar i en klubb og det er så mange involvert at det lett blir slik at ingen griper tak i ting fordi du tenker “at noen andre vil ta seg av det”. Vi i MSS hadde slitt med dette i mange år når det gjaldt ribbene våre. Vi hadde ingen primer på disse
så det måtte hele tiden plukkes opp for å vaskes i bunnen og det ble bare gjort sporadisk. Derfor søkte vi en alternativ løsning på problemet. Vi er en seileklubb til 100% og det føltes ikke godt å begynne å male bunnen av båtene våre fordi vi hele tiden prøver å tenke på miljøet og samtidig redusere arbeidsmengden på tjenestemenn,
og det var da vi fant Cleanboats beskyttelsesduk.
Så målet vårt var å bare gjøre vedlikeholdet på en bedre måte, men det ble så mye mer
for oss. Båtene våre brukes av 50% av våre seilerskolelærere i alderen 13-20 år. Med dukene fikk vi plutselig nye fordeler som vi aldri hadde forestilt oss.
Når du kjører opp på en duk, er båten der den er. Du trenger ikke tenke på at det skal forsvinne etter at det er lagt til. Dette har medført at annen slitasje på båtene har gått betydelig ned. Og for de yngre har det vært mye lettere fordi de ikke trenger å slite
med å holde på båten mens de legger til. Du kjører opp og båten er på plass. Deretter
kan du rolig feste fortøyningstauene og brette opp motoren. Vi voksne kan enkelt fylle
båtene med materiale uten å måtte bekymre deg for at båtene går til høyre og venstre,
båter er der du forlot den …
Så beskyttelsesduk for oss har gjort livet så utrolig mye lettere. Vi trenger ikke engang tenke på båtene lenger, de ligger der i all slags vær og du hopper bare i dem når de
trengs. Da er båtene helt rene i bunnen når vi henter dem, så det sparer oss for mye tid,
mens vi er snille mot miljøet!
Vi i MSS kan på det varmeste anbefale Cleanboats beskyttelsesduker!

Marcus Blomberg
President
Marstrands Segelsällskap

CoverRib skrovduk