Så fungerar det

Det geniala är oftast enkelt

Alla våra Cover produkter förhindrar påväxt på båtbottnar. Det innebär att båten inte behöver bottenmålas.

Varför blir det ingen påväxt på båtens skrov?

När båten kör upp på duken trycks duken ner och formar sig runt skrovet och allt ljus stängs ute. Mellan båt och duk blir en tunn spalt av närings- och syrefattigt vatten.

För att havstulpaner, snäckor, alger etc ska kunna leva behövs ljus, näring och syre.

  • Inget ljus
  • Ingen näring
  • Inget syre

Fördelar

Därför växer inget på båten!

  • Svensktillverkad och patenterad produkt
  • Tids- och arbetsbesparande
  • Stor bränslebesparing
  • Underlättar förtöjning
  • Bra för miljön

 Dessutom behöver du inte exponeras för gift när båten skrapas och målas. Påväxt sker när en båt ligger still. Inte när den används.

Referenser

Vänligen se vår sida Referenser.