Beskyttelsesduker

Vi har utviklet tre typer av duker for ulike behov

Beskyttelsesdukene kan brukes på alle slags båtplasser og er tilpasset skandinaviske forhold.

Cover

  • Passer i sjø og hav
  • Passer nesten alle motorbåter
  • Har ett ekstra beskyttende lag
Från 9 500 NOK
Les mer og bestill

CoverMedium

  • Passer i sjø og hav
  • Passer nesten alle motorbåter
Från 5 800 NOK
Les mer og bestill

CoverLight

  • Passer i sjø og hav
  • Passer nesten alle motorbåter
Från 7 200 NOK
Les mer og bestill

Alltid velg rett beskyttelsesduk

Vi anbefaler at du benytter deg av beskyttelsesduk for ditt skrog. CoverMedium og CoverLight enklerer i sin konstruksjon og er derfor egnet for beskyttet vann som innsjøer og næringsfattige farvann.

Les mer om fordelene