CoverLight

CoverLight

CoverLight

CoverLight er et beskyttelseduk utviklet for våre mer beskyttede farvann med færre vegetasjonsproblemer. Passer for de som har båten liggende i sjøen, eller vann som er skånet for fjøser. Med CoverLight beskyttelseduk på plass, trenger du ikke bekymre deg for vegetasjon under, du trenger ikke å forholde deg til giftige bunnmaling, og etter slutten av båtsesongen kan du hente en båt som er ren for vegetasjon.

Levetid ca 5 år

For RIB-båter – Tilbud på forespørsel