Hvordan beskytter du duken mot tyveri?

Alle nye duker til Cover og CoverMedium i dag har ID-merke foran.