Test av skrogbeskyttelseduk?

test av skrovduk

Mange ber om uavhengige tester av våre skrogbeskyttelsesduker. Gjennom årene har det blitt utført en rekke tester, både av våre kluter og av andre produsenter. Nedenfor ser du noen av disse:

Praktiskt båtägande

Duk vid båtplats ger ren båtbotten

CHANGE Antifouling