Cover

Cover skrovskyddsduk

Nasjonalpark Kosterhavet

Vi har hatt våre to beskyttelsesduker i drift fra henholdsvis 2013 og 2018. Den første under vår Buster og den andre under vår Arronet. Begge har fungert bra gjennom årene, så vi har ikke behøvd å male med giftig bunnstoff. Det føles ekstra godt når vi skal forvalte Sveriges første nasjonalpark for sjøen,
Kosterhavet nasjonalpark.

// Anders Tysklind,   nasjonalparkforvalter Kosterhavet

Cover skrovskyddsduk