Sluta bottenmåla - använd Cover skrovskyddsduk

Med Cleanboat skrovskyddsduk skyddar du din båt mot beväxning utan att skada vår marina miljö.

skrovskyddsduk

Varför Skrovduk?

  • Miljövänligt.
  • Alltid ett rent skrov utan giftiga bottenfärger.
  • Tids- och arbetsbesparande.
  • Inget slitage på skrovet.
  • Underlättar vid förtöjning.
  • Lätt att installera.
  • Sparar bränsle.
skrovskyddsduk

Skrovduk -Bra för din båt och plånbok

Påväxt på båtbottnar är en ständig huvudvärk för många båtägare. Havstulpaner, snäckor och alger på skrovet leder till ökad bränsleförbrukning, ökade utsläpp och därför dyrare omkostnader.

Målning, hantering och borttagning av giftig bottenfärg är också ett hälsoproblem för båtägare. Skrovduk förhindrar inte bara påväxt på din båts skrov, den gör att du också slipper dyra servicekostnader när båten tas upp. Ett annat stort plus är att skrovet inte utsätts för det slitage som skrapning och slipning medför.

rädda havet
Slipp bottenmåla

Stöd samtidigt våra hotade innanhav

Det är ingen nyhet att våra innanhav mår dåligt. Idag har Östersjön ett område med död havsbotten som är till ytan 1,5ggr Danmark storlek. Sverige är ett av världens mest fritidsbåttäta länder, och tyvärr kan man nu se vilka följderna av målning med giftiga bottenfärger är i många småbåtshamnar.I stort sett alla båtbottenfärger, även de som godkänts av Kemikalieinspektionen, är mer eller mindre giftiga för miljön och vattenlevande organismer.

Att färgen är skadlig för miljön ser du på texten “miljöfarlig” på burken och att den har en symbol. Båtbottenfärg (biocidfärger) är ofta vad man kallar för blödande färg dvs den släpper ifrån sig giftiga ämnen när båten ligger i vattnet. Vilket förorenar havsbottnen kring båtplatsen och vid tex naturhamnar.

strandduk

Skapa den perfekta Sandstranden

Upptäck Strandduk. Håller vassa stenar och växter borta från din strand.

hyr skrovduk

Osäker? Hyr en duk istället. Vi erbjuder alla våra produkter för uthyrning.

vad är skrovskyddsduk?
Lite fakta

Skrovskyddsduk

Skrovskyddsduk är en flytande duk som installeras vid båtplats. Dess uppgift är att skydda båtens skrov mot organisk beväxning som alger, havstulpaner och snäckor. Skrovskyddsdukens flytelement gör att den sluter tätt runt skrovet och på så sätt stänger ute ljus, näringsämnen och syre.

Användning av skrovskyddsduk

Skrovskyddsduk är ett utmärkt alternativ till konventionell bottenfärg. Dessutom miljövänligt och ekonomiskt försvarbart då man slipper återkommande inköp av ny färg inför nästa båtsäsong.