Om Oss

Vår historia

Cleanboatprotector Sweden AB startade 2009 Vår vision är att förse hela den marina båtmarknaden med en helt giftfri och dessutom arbetsbesparande produkt som förebygger marin påväxt på båtskrov och detta till en rimlig årskostnad för båtägaren.

Peter Bjärsved
E-mail: peter@cleanboat.se 
Tel: + 46 (0) 0730-336054

GDPR

Vi på Cleanboat är noga med hur vi hanterar våra kunduppgifter och behandlar därför uppgifterna enligt GDPR. Om du som kund har några frågor angående detta är du välkommen att kontakta oss.