Så funkar det

Alla Cleanboat skrovskyddsdukar förhindrar ovälkommen påväxt på ditt skrov.

Fungerar skrovduk
utan skrovduk

Utan duk

☑️ Ljus

☑️ Näringstillförsel

☑️ Syresättning

☑️ Här kan allt leva!

Hyr skrovskyddsduk

Med duk

Dukens flytelement gör att den sluter tätt runt skrovet och på så sätt stänger ute ljuset. Likaså motverkar skrovskyddsduken tillförsel av näringsämnen och syre, vilket är en förutsättning för att något ska kunna växa och leva.

  • Inget ljus
  • Ingen näring
  • Inget syre

Passar alla båtplatser

Oavsett om din båt ligger förtöjd vid y-bom, pålar, akterboj eller längs med bryggan så fungerar våra skrovskyddsdukar bra. När båten kör upp på duken trycks duken ner och formar sig runt skrovet och allt ljus stängs ute. Mellan båt och duk bildas då en liten spalt av närings- och syrefattigt vatten som förhindrar beväxning på skrovet.