Fungerer baupropell når båten er på duken?

Tunnelen til baugpropelleren blir dekket av beskyttelsesduken noe som vil gjøre at den slutter den å fungere. Men du ikke trenger baupropell i den situasjonen. Se spørsmålet “Blir det vanskeligere å fortøye båten?”. Duken beskytter også mot gjengroing i tunnelen til baupropellen.