Referenser

Referenser och kunder

Kustbevakningen
Kosterhavets Nationalpark
Biologisk Institut

Västkusten

“Problemen med påväxt är flera. Bland annat de färger som man använder för att förhindra angrepp, dels en högre bränsleförbrukning i onödan. Den ultimata kombinationen är när man på lång sikt kan förbättra den marina miljön utan gifter och även få direkta fördelar som båtägare.”
Säger Johan Warfvinge, Marinbiolog, Göteborg

“Med Cleanboatprotector har vi ingen beväxning av snäckor, musslor, havstulpaner eller liknande. Dessutom förenklas tilläggningen betydligt. Med duken styrs båten automatiskt upp stadigt, och ligger sen stabilt, trots hårda vindar som kan försvåra tilläggningen.”
Säger Lars Göran Olsson, Fjällbacka

Östkusten

“Min Princess 30 har varit helt skyddad mot påväxt under hela säsongen. Mindre bränsleåtgång och dessutom mer lättmanövrerad vid sidvindar när jag kör in på båtplatsen.”
Säger Hans Sandå, Privat båtägare, Saltsjöbaden

“Vi bor på en ö och jag har testat på- och avkörning under 8 månader. Det blir ca. 400 gånger och det kan väl räknas om till normalanvändningen under 5-10 år. Det syns inget på duken, den är lika fin som ny.”
Säger Lars Nyström, Privat båtägare, Marsön – Nyköping

“Båt Utter 630. Omålad botten vid sjösättning och har legat still i hamn längst 3 veckor. Påkörning fungerar jättebra och båten stoppas upp så det blir ingen brygg- påkörning. Fungerat mycket bra, inte en enda havstulpan på botten och man slipper bottenmåla. Jag är jättenöjd.” – Toni Birgersson, Privat båtägare, Nävekvarn

“Vi som har att förvalta Sveriges första nationalpark med marint fokus, Kosterhavets nationalpark, är naturligtvis angelägna att minimera gifter i våra hav och därför var det självklart att prova bottenduken istället att måla vår Tillsynsbåt med giftig bottenfärg. Den har fungerat perfekt för oss och borde fungera för de flesta båtar.” – Anders Tysklind, nationalparkschef, Kosterhavets nationalpark