Fungerar bogpropellern när båten är på skrovskyddsduken?

När fören är så långt in på duken att tunneln till bogpropellern täcks fungerar den inte. Det gör ingenting då man i det läget inte har något behov av en bogpropeller. Se frågan “Blir det svårare att komma in på båtplatsen och förtöja?”. Men däremot skyddar duken mot beväxning i tunneln.