Vad händer om skrovskyddsduken skadas. En reva eller ett hål?

Duken är konstruerad som så att den fortsätter att flyta och skydda båten mot påväxt. Ta kontakt med oss. Det finns reparationssats.