Blir det inte svårare att komma in på båtplatsen och förtöja?

Tvärtom, båtplatser med avdrift och blåst blir nu enkla att använda. Så fort fören kommer in på duken stabiliseras båten och man kan lugnt styra in båten utan avdrift. Dessutom stannar båten när du vill pga duken – ingen risk för kollision med bryggan. Sedan ligger båten still och du kan i lugn och ro förtöja båten.