Cover

Cover skrovskyddsduk

Nationalparken kosterhavet

 

Vi har haft våra två skrovdukar i drift från år 2013 respektive 2018. Den första under vår Buster och den andra under vår Arronet. Båda har fungerat väl genom åren så vi har inte behövt måla med giftig båtbottenfärg.

Det känns extra bra då vi har att förvalta Sveriges första nationalpark för havet, Kosterhavets nationalpark.

 

//Anders Tysklind, nationalparkschef Kosterhavet

Cover skrovskyddsduk