FAQ

Här har vi samlat de vanligaste frågorna som våra kunder har.

Hur länge håller skrovskyddsduken?

Cover/CoverRib håller ungefär 10-12 år och CoverMedium/CoverMediumRib håller i ungefär 6-7 år. CoverLight har en något kortare livslängd. Upp emot 5 år.

Vad händer om båtplatsen är utsatt för mycket vågor och vind?

Duken håller för vågor och vind och dämpar vågorna. En båt som ligger på duken ligger lugnare än en båt utan duk.

Blir det inte svårare att komma in på båtplatsen och förtöja?

Tvärtom, båtplatser med avdrift och blåst blir nu enkla att använda. Så fort fören kommer in på duken stabiliseras båten och man kan lugnt styra in båten utan avdrift. Dessutom stannar båten när du vill pga duken – ingen risk för kollision med bryggan. Sedan ligger båten still och du kan i lugn och ro förtöja båten.

Vad händer när jag är borta från båtplatsen t.ex. på semester, blir det påväxt på båten?

Den lilla eventuella påväxt som börjar bildas dör och försvinner när du kommer tillbaka till båtplatsen där du har din duk.

Fungerar bogpropellern när båten är på skrovskyddsduken?

När fören är så långt in på duken att tunneln till bogpropellern täcks fungerar den inte. Det gör ingenting då man i det läget inte har något behov av en bogpropeller. Se frågan “Blir det svårare att komma in på båtplatsen och förtöja?”. Men däremot skyddar duken mot beväxning i tunneln.

Kan man försäkra skrovskyddsduken?

Hos de flesta försäkringsbolag kan man försäkra en skrovduk. Räknas normalt som tillbehör till båten.

Hur skyddar man skrovskyddsduken mot stöld?

Alla nya Cover och CoverMedium dukar har idag en ID bricka längst fram.

Skyddar skrovskyddsduken även akterspegeln?

Duken skyddar bara delvis akterspegel mot påväxt beroende av båt- och motortyp. Eventuell påväxt på akterspegel påverkar inte fart och bränsleförbrukning.

Vad händer om skrovskyddsduken skadas. En reva eller ett hål?

Duken är konstruerad som så att den fortsätter att flyta och skydda båten mot påväxt. Ta kontakt med oss. Det finns reparationssats.

Kan man förvara skrovskyddsduken utomhus under vintern?

Ja det går bra.

Är det besvärligt att rengöra skrovskyddsduken när man tar upp den?

Man behöver bara rengöra duken så mycket att det mesta av påväxten lossnar. Duken ska ju tillbaka i vattnet nästa säsong.