Hur länge håller skrovskyddsduken?

Cover/CoverRib håller ungefär 10-12 år och CoverLight har en något kortare livslängd, upp emot 5 år.