Hur länge håller skrovskyddsduken?

Cover/CoverRib håller ungefär 10-12 år och CoverMedium/CoverMediumRib håller i ungefär 6-7 år. CoverLight har en något kortare livslängd. Upp emot 5 år.