Vad händer om båtplatsen är utsatt för mycket vågor och vind?

båtplats vågor

Duken håller för vågor och vind och en dämpande effekt mot vågorna. Så en båt som ligger på förtöjd på en skrovskyddsduk ligger mer stabilt och lugnare än vad en båt utan duk skulle göra.